Thông báo ngừng hoạt động vĩnh viễn
Từ ngày 11/11/2014 Hải Dương Vui sẽ chuyển sang chế độ READ-ONLY. Tất cả thành viên chỉ có thể đọc các thảo luận, ngưng tiếp nhận thành viên và thảo luận mới.

Nonstop Dj tổng hợp tại các Bar Hà Nội cực mạnh 2014

Nonstop Dj tổng hợp tại các Bar Hà Nội cực mạnh 2014
Bé Ham Chơi thích bài này.